Menu Close

Darbuotojų sąrašas

Darbuotojo vardas, pavardė  Pareigos Kvalifikacinė kategorija Kontaktai
Violeta Šaukščiuvienė  Direktorė  Tel. +370 662 32990       violetasau@gmail.com
Alma Finagėjevienė  Direktoriaus pavaduotoja   ugdymui   Tel. +370 614 29478

ldburatinas@gmail.com

Janina Brazaitienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja  Tel. +370 618 48517

j.brazaitieneburatinas@gmail.com

Angelė Nausėdienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Mokytoja metodininkė  +370 615 36567

 a.nausedieneburatinas@gmail.com

Edita Setkauskienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Mokytoja ekspertė  +370 615 78983

 e.setkauskieneburatinas@gmail.com

Birutė Stumbrienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja   +370 615 22821

 b.stumbrieneburatinas@gmail.com

Jurgita Šerpenskienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja   +370 664 88692

 j.serpenskieneburatinas@gmail.com

Laima Navickaitė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja  +370 615 22821

 +370 618 48517

 l.navickaiteburatinas@gmail.com

Irma Norkevičienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Mokytoja metodininkė  +370 614 18938

 i.norkevicieneburatinas@gmail.com

Irena Jakevičienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja  +370 616 04102

 i.jakevicieneburatinas@gmail.com

Sonata Kuncaitienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja  +370 615 46820

 +370 615 78983

 s.kuncaitieneburatinas@gmail.com

Renata Vasiliauskienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja  +370 615 46820

 r.vasiliauskieneburatinas@gmail.com

Agnė Glaveckienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja  +370 616 91039

 +370 618 14838

 a.glaveckieneburatinas@gmail.com

Agnė Vosylienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja  +370 686 01948

 a.vosylieneburatinas@gmail.com

Aistė Mažeikienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja  +370 620 41786

  a.mazeikieneburatinas@gmail.com

Lina Stemplienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja  +370 664 88692

 +370 615 36567

 l.stemplieneburatinas@gmail.com

Žaneta Stanaitienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Mokytoja  +370 620 41786

zanetastanaitiene@gmail.com

 Irma Ališauskienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Mokytoja  +370 614 18938

i.alisauskieneburatinas@gmail.com

 Agnė Rapčinskienė Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja  Mokytoja +370 676 08646

agne19970314@gmail.com

 Inga Barzdaitienė Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja  Mokytoja +370 609 23181

inguliukas01@gmail.com

 Vaida Gustaitytė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Mokytoja  +370 630 50097

v.gustaityteburatinas@gmail.com

Kamilė Kušlevičiūtė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja +370 686 01948

k.kusleviciuteburatinas@gmail.com

Agnė Rapčinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja +370 676 08646
Lina Galinaitienė  Priešmokyklinio ugdymo  mokytoja Vyresnioji mokytoja +370 618 83047

 l.galinaitieneburatinas@gmail.com

Rita Bartuškienė  Priešmokyklinio ugdymo   mokytoja  Mokytoja metodininkė  +370 618 83047

  r.bartuskieneburatinas@gmail.com

Lina Benekoraitienė  Priešmokyklinio ugdymo   mokytoja  Mokytoja metodininkė  +370 618 14838

 l.benekoraitieneburatinas@gmail.com

Lina Bakaitienė  Priešmokyklinio ugdymo   mokytoja  Mokytoja metodininkė  +370 616 91039

 l.bakaitieneburatinas@gmail.com

Sandra Jakubauskienė  Meninio ugdymo pedagogė   (dailė)  Mokytoja sandrajakubauskiene@gmail.com
Zigma Zokaitienė  Logopedė  Vyresnioji logopedė  z.zokaitieneburatinas@gmail.com
Viktorija Dėdynienė  Meninio ugdymo pedagogė  Vyresnioji muzikos   mokytoja  v.dedynieneburatinas@gmail.com
Vilma Brazauskienė  Socialinė pedagogė  Vyresnioji socialinė   pedagogė  v.brazauskieneburatinas@gmail.com
Inga Pudzinskienė  Psichologė  IV kategorija  i.pudzinskieneburatinas@gmail.com
Ieva Vieraitienė  Spec. pedagogė. Logopedė.  i.vieraitieneburatinas@gmail.com
Žana Laužaitienė  Fizinio ugdymo mokytoja  Vyresnioji mokytoja  z.lauzaitieneburatinas@gmail.com
Edvina Subačiūtė- Baltrušaitienė  Šokių mokytoja  Vyresnioji mokytoja  e.baltrusaitieneburatinas@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Kūno kultūros mokytojo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo mokytojo (dailės) pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo mokytojo (muzikos) pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo mokytojo (šokio) pareigybės aprašymas

Pailgintos darbo dienos grupės mokytojo pareigybės aprašymas

Psichologo pareigybės aprašymas

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kontaktai
 Edita Bradūnaitė  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui  8 342 52554 editajakima@gmail.com
 Reda Adomavičienė  Vyr. finansininkė  8 342 52554 finburatinas@gmail.com
 Loreta Petkevičiūtė  Sekretorė  8 342 52554 l.petkeviciuteburatinas@gmail.com
 Virginija Šeštakauskienė  Sveikatos priežiūros ir maitinimo   organizavimo specialistė  8 342 52554   v.sestakauskieneburatinas@gmail.com
 Loreta Gulbinienė  Virtuvės vedėja  8 342 52554 l.gulbinieneburatinas@gmail.com
 Dalė Gustaitienė  Virėja, sandėlininkė  8 342 52554 buratinas.uzsakymai@gmail.com
 Ona Klimavičienė  Virėja
 Asta Meškaitienė  Virėja, pagalbinė virtuvės   darbininkė
 Gintarė Vasiliauskienė  Pagalbinė virtuvės darbininkė
 Edita Savickienė  Mokytojo padėjėja  +370 690 57616
 Agnė Rapčinskienė  Mokytojo padėjėja  +370 676 08646
 Viltė Šerpenskaitė  Mokytojo padėjėja  +370 636 30240
 Rasutė Krocienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo   padėjėja
 Jolita Antanavičienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo   padėjėja
 Odeta Bačinskienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo   padėjėja
 Zita Baltrušaitienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo   padėjėja
 Aušra Brazauskienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo   padėjėja
 Vaidutė Matulaitienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo   padėjėja
 Rasa Jurkevičienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo   padėjėja
 Zita Krakauskienė  Priešmokyklinio ugdymo   mokytojo padėjėja
 Jadvyga Valatkevičiūtė  Priešmokyklinio ugdymo   mokytojo padėjėja
 Jolita Piliukaitienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo   padėjėja
 Girda Grigulienė  Priešmokyklinio ugdymo   mokytojo padėjėja
 Dana Mackevičienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo   padėjėja
 Sandra Šilmiežienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo   padėjėja
 Romutė Mykolaitienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo   padėjėja
 Remigijus Buržinskas  Pastatų ir statinių einamojo   remonto darbininkas
 Daiva Medelienė  Skalbėja, valytoja
 Vaida Bliūdžiuvienė  Kiemsargė
 Vitas Senkus  Kompiuterininkas

 

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Pagalbinio virtuvė darbininko pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialisto pareigybės aprašymas

Skalbėjo pareigybės aprašymas

Sekretoriaus pareigybės aprašymas

Sandėlininko pareigybės aprašymas

Pastatų ir statinių einamojo remonto dabininko pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Skip to content