Menu Close

Korupcijos prevencija

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos. Tai ne tik pasinaudojimas tarnybinėmis galiomis viešajame sektoriuje, bet gali pasitaikyti visur, kur asmens galia grįsta visuomenės pasitikėjimu: versle, sporte, religinėse organizacijose, žiniasklaidoje.

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų vykdoma veikla būtų nešališka ir skaidri.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Įsakymas dėl pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo. 

Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2021

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo ataskaita už 2022 metus

Daugiau informacijos rasite:

https://www.stt.lt/

Jei susidūrei su korupcija. Atmintinė.

 

Skip to content