Menu Close

Teikiama pagalba

Įstaigoje dirba:

 

Logopedė Zigma Zokaitienė, vyresnioji logopedė, – profilaktiškai tikrina vaikų kalbą, skiria logopedines pratybas, šalina sutrikimus. Konsultuoja tėvus, atlieka prevencinį darbą.
Tel. 861430264
El.p. zzzigma@gmail.com

 

Psichologė Inga Pudzinskienė – įvertina ugdytinių raidos ypatumus, psichologines asmenybės ugdymo problemas, rengia individualias rekomendacijas, prevencines programas, kalbasi su tėvais ir pedagogais.
Tel.862624247,
El.p. inga.pudzinskiene@gmail.com

 

Socialinė pedagogė Vilma Brazauskienė – įvertina ugdytinių socialines problemas ir poreikius, dirba individualiai su vaikais, tėvais, atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.

El.p. vilmabrazauskiene@gmail.com

 

Vaiko gerovės komisija:

Organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Skip to content