Menu Close

Metodinė-praktinė konferencija „Idėjų gniūžtė 2024“

Mūsų vaikai – mūsų ateitis, o jų sėkmė yra mūsų didžiausias pasiekimas

Gegužės 16-ąją Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Buratinas“ vyko jau tradicine tapusi metodinė-praktinė konferencija „Idėjų gniūžtė 2024“. Konferencijos tikslas – skatinti aktyvų mokytojų bendradarbiavimą, pozityviosios patirties sklaidą, siekiant sklandžiai įgyvendinti įtraukiojo ugdymo procesą, tobulinti ugdymo praktikas.

Susirinkusias pedagoges pasveikino ir pasisemti naujų idėjų, kurias vėliau būtų galima pritaikyti vaikų ugdyme, palinkėjo Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė Daiva Riklienė.

Į konferenciją susirinko daugiau kaip 50 ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo pedagogių bei pagalbos mokiniui specialisčių iš Kauno, Marijampolės, Pilviškių, Kybartų, Gižų, Virbalio ir Vilkaviškio ugdymo įstaigų. Mokytojos ne tik klausėsi pristatymų apie įtraukiojo ugdymo metodus, bet ir pačios dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, stiprinančiuose kompetencijas įtraukiajam ugdymui įgyvendinti.

Apie sėkmes ir iššūkius, ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus įtraukiojo ugdymo kontekste pasakojo Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro logopedė ekspertė Vida Kvaraciejienė.

Kauno lopšelio-darželio „Nežiniukas“ specialioji pedagogė metodininkė Ilona Stankaitienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Rasa Bitautienė pristatė pranešimą „Edukacinių erdvių panaudojimo galimybės įgyvendinant įtraukųjį ugdymą“, o priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Regina Volonsevičienė ir specialioji pedagogė metodininkė Ramunė Urbanskienė kalbėjo apie tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą sėkmingam vaikų, turinčių raidos sutrikimų, ugdymui(si).

Apie tai, kaip kūrybiškai įtraukti IT į darželio veiklas, pasakojo Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Irma Barušauskienė ir ikimokyklinio ir meninio ugdymo mokytoja Renata Janavičienė.

Antroje konferencijos dalyje pedagogės iš Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro, Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“, Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio ,,Eglutė“, Vilkaviškio r. Kybartų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“, Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos pristatė 19 metodų. Konferencijos klausytojai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, kuriuose pasisėmė žinių, kaip organizuoti įvairesnes, įdomesnes, žaismingesnes veiklas savo ugdytiniams. Viešnia ir lektorė Vida Kvaraciejienė konferenciją apibūdino: „tai buvo šiluma, idėjos, kūrybiškumas“.

Konferenciją organizavo Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ kartu su partneriais – Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba.

 

           Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Lina Klimavičienė

 

 

Skip to content