Menu Close

Mokomės drauge

Regioniniame seminare „eTwinning“ programa – įdomiam mokymui(si)“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė, „eTwinning“ ambasadorė Edita Setkauskienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, „eTwinning“ mentorė Rita Bartuškienė kvietė mokytojus diskutuoti apie „eTwinning“ programą, jos integravimo į ugdymo procesą galimybes.

Seminaro dalyviai susipažino su „eTwinning“ programa, mokymo(si) metodais, skaitmeniniais įrankiais, atrastais „eTwinning“ projektuose ir dalyvavimo programos „eTwinning“ seminaruose nauda mokytojui.

Praktinėje seminaro dalyje mokytojai mokėsi kurti interaktyvias užduotis „Learning Apps“ programoje. Skaitmeniniai įrankiai padeda sukurti mokymąsi veikiant, kuomet mokiniai gali šiuolaikiškai, įdomiai mokytis visi drauge, grupėje ar individualiai.

Seminaro eigoje naudotas lygiagretaus mąstymo modelis padėjo analizuoti „eTwinning“ programos integracijos į ugdymo procesą reikšmę iš skirtingų perspektyvų – kūrybiško, neutralaus, pozityvaus, kritinio, emocinio požiūrio.

Po seminaro vyko išgirstų įžvalgų, patirtų patirčių refleksija. Apibendrinant mokytojų išreikštas mintis, galima teigti, jog „eTwinning“ veiklų planavimas, vykdymas nors ir reikalauja papildomo laiko, pastangų, tačiau ugdymo(si) procese teikia prasmingus pokyčius: šiuolaikiškumą, kūrybiškumą, naujas saviraiškos galimybes, įdomias idėjas, mokymo(si) metodus, naujas priemones, prasmingą mokymąsi, tobulėjimą, skirtingų kultūrų pažinimą… ir visa tai teikia džiaugsmą.

Gera žinoti, jog kitoje šalyje yra mokytojas, mokinys, kuris nori bendradarbiauti ir mokytis drauge su tavimi.

 

Edita Setkauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

„eTwinning“ ambasadorė Marijampolės regione

Skip to content